הנחיות תרגום לעברית של KDE

גירסה: 0.9.0
עידכון אחרון: 16 באוגוסט 2002


מסמך זה כולל הנחיות לגבי הסגנון של התרגום לעברית של KDE. הנחיות אלה נועדו להתוות מספר כללים שבעזרתם ניתן יהיה לשמור על תרגום אחיד, עקבי ומקצועי של ממשק המשתמש הגרפי של KDE. כללים אלה שואפים לבוא לידי תאימות עם הסטנדרטים המינוחיים והסגנוניים שנטבעו בעבר בגירסאות עבריות של תוכנות, מערכות הפעלה וממשקי משתמש גרפיים אחרים, ואשר אליהם הורגל המשתמש העברי לאורך השנים. אנו מקווים שהנחיות אלה, ביחד עם מילון המונחים העברי, יוכלו להוות בסיס מינוחי וסגנוני שישמש את כל הפרוייקטים לתרגום לעברית של תוכנות קוד פתוח, במטרה ליצור מערכת אחידה ועקבית בכל הנוגע לעברית, ובכך להגשים את אחד מיעדי פרוייקט הלוקליזציה לעברית של KDE.

להסבר מקיף כיצד יש לתרגם קבצי ממשק משתמש גרפי (PO) מן ההיבט הטכני, פנה למסמך ה-HOWTO אודות תרגום ב-KDE. מומלץ לקרוא אותו בעיון, ובפרט את הפרק העוסק בתרגום ממשק המשתמש הגרפי.

בכל מקרה של בעיה או שאלה בנוגע לעברית ב-KDE בכלל או בנוגע לתרגום של KDE לעברית בפרט, מומלץ לכתוב אל רשימת הדיוור KDE-IL, המיועדת למטרה זו.

הנכם מוזמנים לשלוח משוב לגבי מסמך זה. הערותיכם והצעותיכם יילקחו בחשבון וייתכן שישולבו בעידכונים עתידיים של קובץ ההנחיות.


1. הקדמה

מאחר שחלקים שונים של KDE נכתבו על ידי מפתחים שונים, כאשר כל אחד ניסח את הטקסטים של היישומים שלו, לעתים קורה שטקסט המקור באנגלית לוקה בחוסר אחידות סגנונית בין היישומים השונים. מסיבה זו יש ל-KDE צוות הגהה שתפקידו לעבור על הטקסטים באנגלית של היישומים ולוודא שהם על שומרים על עקביות ועל התאמה להנחיות הסגנון של KDE. בשל הכמות העצומה של טקסטים ב-KDE, ייתכנו מקומות שבהם עדיין ניכר חוסר האחידות הזה, במיוחד ביישומים חדשים או יישומים שעברו עידכון מקיף. בכל מקרה, בין אם טקסט המקור מתאים להנחיות הסגנון של KDE ובין אם לא, חשוב שאנו נשמור על אחידות בעת התרגום לעברית, הן מבחינת מינוח והן מבחינת סגנון, בהתאם לכללים המפורטים במסמך זה. עם זאת, עשויים להיות מקרים יוצאי דופן, בהם תרגום של מילה או ביטוי מיוחדים לא יילך על-פי הכללים. מקרים בולטים כאלה יובאו במסמך זה.


2. מינוח

היישומים של KDE כוללים לעתים קרובות מונחים טכניים רבים ומגוונים. מונחים שמופיעים במילון המונחים האנגלי-עברי של KDE יש לתרגם על-פיו. במקרה של מונח שאינו מופיע במילון המונחים, יש מספר מקורות על גבי הרשת שניתן לעיין בהם:

בכל מקרה, יש לדון במונחים חדשים או לא מוכרים ובהצעות לשינוי מונחים קיימים ברשימת הדיוור.


3. פיסוק

3.1 סימני פיסוק

בסימני פיסוק הכוונה לסימנים הבאים:
פסיק,
נקודה.
נקודתיים:
נקודה-פסיק;
שלוש נקודות...
סימן שאלה?
סימן קריאה!

סימני הפיסוק יבואו בצמוד לתו הקודם להם, ללא כל רווח לפני סימן הפיסוק, ועם רווח אחד בלבד בין סימן הפיסוק לבין התו הבא אחריו.
כך לדוגמה, המחרוזת הבאה בשפת המקור:
The document contains unsaved changes. Do you want to save them?
תפוסק בתרגום באופן הבא:
המסמך מכיל שינויים שלא נשמרו. האם ברצונך לשמור אותם?
קרי, רווח אחד בין הנקודה למשפט שמתחיל אחריה, וסימן שאלה בצמוד למילה שלפניו.

הערה לגבי סימני קריאה:
סימני קריאה, הנפוצים בשפת המקור בעיקר בהודעות שגיאה, לא יופיעו בתרגום לעברית והם ישונו לנקודה. סימני הקריאה יישמרו רק במקרים של משחקים ותוכנות המיועדות לשם שעשוע, וגם בהם יופיעו סימני הקריאה בתרגום רק במחרוזות שקשורות למשחקים ולתוכנות הללו, ולא בהודעות שגיאה או במחרוזות רגילות שעשויות להופיע ביישומים אחרים.


3.2 סוגריים

סוגריים יבואו עם רווח אחד בין התו הקודם להם לבין תו פתיחת הסוגריים, ורווח אחד בין תו סגירת הסוגריים לבין התו הבא אחריו. הטקסט שבתוך הסוגריים יבוא בצמוד לסוגריים, ללא רווח. יש להימנע מהוספת סימני פיסוק לפני תו סגירת הסוגריים בסוף טקסט התחום בתוך סוגריים.


3.3 גרשיים

במקרים של ציטוטים, שמות, כינויים וכדומה המופיעים בטקסט המקור, הטקסט הרלבנטי ייתחם בתרגום על ידי גרשיים כפולים, גם אם טקסט המקור תחום על ידי גרשיים בודדים. גרשיים יבואו גם בראשי תיבות. בגרש בודד ייעשה שימוש אך ורק במקרים של קיצורים (עוד על השימוש בקיצורים וראשי תיבות בהמשך).

לדוגמה, המחרוזת הבאה:
Replace '%1' with '%2'?
תתורגם:
האם להחליף את "%1" ב־"%2"?


4. קיצורים וראשי תיבות

ככלל, יש להימנע לחלוטין משימוש בקיצורים ובראשי תיבות בתרגום. יש להשתמש בהם רק במקרה של מצוקת מקום, כאשר בעת הפעלת התוכנית לשם בדיקת התרגום מתגלה כי במקום כלשהו אין די מקום כדי להכיל את המחרוזת המלאה, והיא נקטעת. יש לציין כי מקרים כאלה אינם שכיחים, מכיוון שגדלי הפריטים והחלונות בתוכניות נקבעים בדרך כלל באופן דינמי לפי המחרוזת המתורגמת.


5. תאריכים, שעות ומספרים

במקרה של תאריכים, שעות או מספרים המופיעים במחרוזת המקוריות, יש לעצבם בתרגום בהתאם למקובל בעברית:
שעות יהיו בתבנית של 24 שעות. לדוגמה: 23:30
תאריכים מלאים ייכתבו בצורה הבאה: יום ראשון, 26 באוקטובר 1997
תאריכים מקוצרים ייכתבו כך: 26/10/1997
ומספרים יעוצבו עם נקודה כמפריד עשרוני ופסיק כמפריד בין אלפים, לדוגמה: 123,456.789


6. ציטוט טקסט בשפת המקור

במקרה שיש צורך לשלב טקסט באנגלית בתוך התרגום, יש להקפיד שההבחנה בין אותיות גדולות לקטנות (capitalization) תהיה כמו בטקסט המקור, אלא אם כן ברור שישנה טעות בטקסט המקור בנושא זה. למשל, ראשי תיבות אמורים להיות כמעט בכל המקרים באותיות גדולות (לדוגמה: KDE, HTML), ויש צירופים שנכתבים תמיד באותה צורה (לדוגמה: vCard). במקרה שברור שיש טעות בנושא זה בטקסט המקור, יש לתקן זאת בתרגום.


7. שמות יישומים

ככלל, שמות של יישומים ותוכניות לא יתורגמו או יתועתקו לעברית, אלא יושארו כמו שהם בשפת המקור. לדוגמה, Konqueror יישאר Konqueror גם בתרגום לעברית (ולא קונקרור או כובש או כל דבר אחר). עם זאת, במקרה ששם של יישום הוא תיאורי לחלוטין, הוא יתורגם לעברית בהתאם. לדוגמה, KDE Control Center כן יתורגם לעברית (מרכז הבקרה של KDE), וזאת מכיוון שבמקרה זה השם מהווה בעצם תיאור של הפונקציונליות של היישום.


8. תרגום תלוי הקשר

ישנם מקרים בהם צורת התרגום של מחרוזת מסויימת נקבעת בהתאם למיקום של אותה מחרוזת בתוכנית, לפי פריט ממשק המשתמש הגרפי שעליו מופיעה המחרוזת. הדרך הטובה ביותר לברר היכן בתוכנית מופיעה מחרוזת כלשהי היא פשוט להפעיל את התוכנית ולבדוק את התרגום.
הסבר על פריטי ממשק המשתמש הגרפי המוזכרים כאן ועל פריטים נוספים ניתן לקרוא במילון החזותי.


8.1 שמות תפריטים

שמות תפריטים המופיעים בשורת התפריטים יבואו בתרגום תמיד בצורת שם עצם או שם פעולה.
לדוגמה: Edit - עריכה, Go - מעבר (ולא "עבור" או "לך").


8.2 כפתורים ופקודות בתפריטים

פקודות בתפריטים ועל גבי כפתורים יבואו בתרגום בדרך כלל בצורת הציווי, אלא אם כן יש בסופן שלוש נקודות, כאשר במקרה זה הן יבואו תמיד בצורת שם הפעולה.
לדוגמה: Find - חפש, אבל: ...Find - חיפוש...

מקרים יוצאי דופן נפוצים:
Exit - יציאה
Cancel - ביטול
במקרים אלה המחרוזת המתורגמת באה בצורת שם הפעולה, על אף העובדה שמדובר בפקודות תפריטים או כפתורים שאין בסופן שלוש נקודות.


8.3 כותרות חלונות

מחרוזות כותרות חלונות יבואו בתרגום בדרך כלל בצורת שם הפעולה וללא יידוע. יש להימנע מסימני פיסוק כלשהם בסוף מחרוזת הכותרת.
לדוגמה: Save File - שמירת קובץ